Myšlienka je hmotná...

Architektonický ateliér A1RESPECT

Naša práca je spojením umenia, technológií a ekonomiky. Vo všetkých troch oblastiach sa orientujeme na jeden cieľ, ktorým je architektúra na každý deň. Netvoríme návrhy pre architektov, ale pre ľudí, ktorí chcú príjemne bývať, pracovať a tráviť voľný čas. Nevyhľadávame odborné ocenenia, usilujeme sa o všestranný komfort každodenných užívateľov našej práce. Inšpiráciu čerpáme zo spolupráce s odborníkmi z rôznych oblastí.  Chceme, aby nami navrhnuté budovy nezaťažovali životné prostredie nielen pri výstavbe, ale aj počas ich užívania. Navrhujeme stavby, v ktorých nie je teplo ani zima, vlhko ani sucho, tma ani oslepujúce svetlo. Naše riešenia sú vyjadrením túžby po funkčnej a príjemne pôsobiacej architektúre.

Ideas are material...

Architectural atelier A1RESPECT

Our work is an amalgamation of art, technology and economics. In all three spheres we are focused upon one goal, and that is the architecture for every day. We are not designing projects for architects and expert commissions, but for the people who desire to have a pleasant home and to work and spend their leisure time in agreeable environment. We are not seeking awards, we try to provide a universal comfort for daily users of our work. Our solution express the desire to create functional architecture providing pleasant feelings.

Services provided by the atelier:

Consultancy services for investors: